Kjøpesenterkonferansen

Nordens største konferanse for kjøpesenterbransjen fant i 2018 sted på Quality Airport Hotel Gardermoen 17. – 19. oktober.

Velkommen til ny konferanse i Trondheim 16. – 18. – oktober 2019!

 

 Deltakerpåmelding 2018
 Utstillerpåmelding 2018

Kjøpesenterkonferansen arrangeres av NCSC Norge som er en del av Nordic Council of Shopping Centers, Skandinavias største nettverk for kjøpesenterbransjen. Våre 1200 medlemmer omfatter hele bransjen, fra eiendomsutviklere til leietakere og leverandører, samt ulike former for konsulenter og rådgivere. Kjøpesenterkonferansen er årets desiderte høydepunkt for alle som er tilknyttet bransjen, og er den viktigste møteplassen gjennom året.

Det har vært mye fokus på hva som kan skje fremover, men på årets konferanse ønsker vi å vise eksempler på innovasjon og nyskapning. Ambisjonen er at du skal få inspirasjon og verktøy til å sette nye idéer ut i live umiddelbart etter konferansen.

Tema for Kjøpesenterkonferansen 2018 var:
Fremtiden er nå!

 

Erik Wold loste oss gjennom årets konferanse. Erik Wold er nok best kjent for mange gjennom NRK.

Keynote speakers og foredragsholdere kan du lese om her og på våre Facebooksider.

På Kjøpesenterkonferansen får du faglig påfyll, møter bransjekollegaer og får presentert nyheter fra bransjens viktigste leverandører. Du møter også flere aktuelle utstillere. Listen for utstillere på konferansen i 2018 kan du se her. Var du med på Kjøpesenterkonferansen 2017 eller lurer på hvordan det var? Se minnefilmen fra 2017 her.

Under konferansen ble det også delt ut følgende priser; Årets Kjøpesenter 2018, Årets Butikkjede 2018, Den Gyldne idé – denne kategorien har to underkategorier; Årets Kampanje og Åpen Klasse. Les mer om hvordan du skal delta her.

Prisutdelingen fantsted på Quality Airport Hotel Gardermoen torsdag 18. oktober i forbindelse med Kjøpesenterkonferansen 2018.

Vi ønsker å takke våre sponsorer og samarbeidspartnere som er med oss på konferansen. Se listen over dem her.

 


Nina Utkilen, Senterleder CC Hamar:
Å bli årets kjøpesenter 2017 var en stor glede. Det er en bekreftelse på at vår strategi og vårt arbeid har fungert, og ikke minst gir dette motivasjon for videre utvikling av CC Hamar. Prisen er et resultat av hardt arbeid og godt samarbeid. Det er en lagseier som skaper stolthet internt og synlighet eksternt. CC Hamar fortsetter sin gode utvikling, og senteret har en bra omsetningsøkning også i 2018.