Program

Gå ikke glipp av årets viktigste møteplass for kjøpesenterbransjen!

Konferansen samler de forskjellige interessegruppene som er engasjert i kjøpesenterdrift, og er Nordens største i sin bransje. Her møtes eiere, eiendomssjefer, forvaltere, driftspersonell, butikkdrivere, kjedebutikker og senterledelse for å oppdatere seg og å møte kolleger og samarbeidspartnere. Konferansen vektlegger et sterkt faglig innhold med aktuelle og inspirerende foredrag, men også den sosiale biten er viet stor plass for å gi deltakerne anledning til å omgås i et hyggelig og uformelt miljø tilrettelagt for å pleie gamle vennskap så vel som å knytte nye kontakter. Blant høydepunktene er det store awardshowet med kåring av blant annet Årets Kjøpesenter.

Følg med for årets program!