Thomas Rindahl Håkonsen

Thomas skal snakke om fremtidige leiekontrakter. I foredraget vil han debatere mulige problemstillinger i fremtidige kontrakter og hvilke muligheter man har til å sikre gode kontrakter både for leietaker og utleier. Foredraget er interessant både for senterledere, leietakere og utleiere som må forholde seg til nye faktorer i hverdagen, og vil gi en forståelse for hvordan avtaler bør bygges opp for å fungere i praksis.

Thomas Rindahl Håkonsen er partner i DLA Pipers team på fast eiendom. Han har bred erfaring fra juridisk rådgivning overfor sentrale eiendomsaktører i forbindelse med eiendomsutvikling, eiendomstransaksjoner og kommersielle leiekontrakter. Thomas har solid kompetanse hva gjelder utleie til retailformål og har i de senere år jobbet spesielt med fokus på de problemstillinger som gjør seg gjeldende som følge av den stadig økende konkurransen fra e-handel.

Hotellet

I år blir Kjøpesenterkonferansen holdt på Clarion Hotel Energy- Stavangerregionens største og mest spennende konferansehotell – the New Energy of Stavanger!

Messe

Bestill plass nå og møt kunder og leietakere under messen